Dentalyzer heeft met veel zorg de informatie op deze website samengesteld. Dentalyzer probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.

Dentalyzer kan geen garanties geven over de gegeven informatie, de volledigheid en geldigheid ervan. Dentalyzer is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan deze verantwoordelijk gehouden voor gelede schade als gevolg van de informatie gegeven op de website. Dit geldt ook voor de gelinkte websites die vermeld zijn op Dentalyzer.

Het gebruik en advies en het daaruit voortvloeiende handelen zijn geheel voor de verantwoordelijkheid en risico van de bezoeker/gebruiker. Elke beslissing tot de aangeboden behandelingen of het in gebruik nemen van producten en/of diensten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.


De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Het is niet toegestaan,zonder schriftelijke toestemming, informatie of werkwijze van DEntalyzer over te nemen voor commercielle aktiviteiten van derden.


Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.